dinsdag 30 juni 2009

Belasting

Ik heb een hekel aan belastingbrieven invullen. Ik weet nu dat mijn ADHD mij in dit geval niet echt helpt. Maar bovenop erger ik me er mateloos aan dat het weldegelijk heel veel uitmaakt of je bepaalde kosten zus of zo inbrengt. En de logica ontgaat me vaak volledig, maar dat willen de belastingvoordelen-verzinners niet echt inzien. Hoe kan een normaal mens dat nu behoorlijk doen? En het ligt heus niet alleen aan mijn ADHD. Volgend citaat uit de toelichting om dit te staven:

VAK VIII, rubriek A
Hier mag u de interesten en kapitaalaflossingen vermelden van hypothecaire leningen met een looptijd van ten minste 10 jaar die u vanaf 1.1.2005 bij een instelling gevestigd in de Europese Economische Ruimte hebt aangegaan en die specifiek hebben gediend voor het verwerven of behouden van de in de Europese Economische Ruimte gelegen enige woning waarvan u op 31 december van het jaar van afsluiting van de lening eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker was en die u op diezelfde datum zelf betrok.
Opgelet! Interesten en kapitaal aflossingen van hypothecaire leningen die vanaf 1.1.2005 zijn gesloten tot herfinanciering van leningen die vóór 1.1.2005 zijn aangegaan, komen niet in aanmerking voor de in rubriek A bedoelde aftrek voor enige woning en mogen hier dus niet worden ingevuld. Zij mogen wel worden vermeld in rubrieken C en/of D indien aan de terzake gestelde voorwaarden is voldaan (zie de uitleg bij die rubrieken) ...

Duidelijk toch? Wel goed dat ze de belangrijkste woordjes in rood zetten, niet? Enfin. De aangifte is ingevuld. We zijn er weer vanaf voor een jaar. Ik wens de heren en dames politici veel inspiratie bij het uitdenken van weer nieuwe belastingsvoordelen. Ik ben er vet mee, als het bijna niet uit te vissen is hoe je ze moet aangeven. I rest my case.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten